Facility usluge

 • Popravke 
 • Čišćenje
 • Ostale usluge
 • Investiciono održavanje poslovnih objekta
 • Tehničko održavanje poslovnih objekta
 • Ćišćenje i održavanje staklenih fasada.

Facility managment

 • Upravljanje centralnim sistemom za upravljanje i nadzor (BMS)
 • Održavanje svih tehničkih sistema i opreme
 • Pregledi tehničkih sistema i opreme
 • Domarske usluge
 • Usluge održavanja higijene
 • Održavanje zelenila
 • Zimska služba
 • Čišćenje fasade
 • DDD usluge
 • Usluge obezbeđenja (pružane od strane sertifikovanih podugovarača)
 • Usluge recepcije
 • Obavljanje svakodnevnih kontrola, nadzor i koordinacija svih pružanih usluga
 • Priprema budžeta za operativne i investicione troškove
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Upravljanje projektima
 • Fit-Out radovi, renoviranje i opremanje
 • Upravljanje otpadom

Facility menadžment (FM) konsalting

 • Razvoj FM koncepta
 • Razrada FM procesa
 • Savetovanje u oblasti energetske efikasnosti
 • Energetski menadžment
 • Izrada tenderske dokumentacije
 • Technical Due Diligence