Garantujemo za naše usluge!  Ukoliko stanari nisu zadovoljni vraćamo novac.  Klikni za  ponudu

Šta obuhvata uplatnica Infostan Beograd u 2022?

Ovo je jedno od veoma važnih tema kada se radi o stanovanju u Beogradu. Cenu infostan tehnologije određuju javna preduzeća koje ove usluge isporučuju.

Šta obuhvataju Infostan Beograd Tehnologije?

🚿 Grejanje i zagrevanje vode. Za toplu vodu cena se obračunava tako što se na isporučenu količinu hladne vode dodaje iznos naknade za zagrevanje vode.

🚛 Komunalni otpad. Cena sakupljanja i transporta komunalnog otpada čije usluge daje JKP Gradska čistoća zavisi od toga da li se radi o domaćnistvu ili poslovnom prostoru, grupe u koju spadaju preduzetnici i da li je poslovni prostor manji ili veći od 30m2.

🚮 Odlaganje komunalnog otpada. Ovde postoji partner “Beo čista Energija” iz privatnog sektora koji vrši usluge prerade, odlaganja i korišćenja otpoda a vrši projektovanje, izgradnju, finansiranje i upravljanje novim centrom za upravljanje otpadom u Vinči.

♒ Hladna voda, kanalizacija i pogonska spremnost sistema. Za ove usluge je zadužena firma JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

🏦 Zakupnina, održavanje zgrade sa i bez lifta i čišćenje zgrade. Javno preduzeće „Gradsko stambeno“ zadruženo je za stanove i garaže u fondu ovog preduzeća, kao i za neprofitne i zakupnine za izbeglice.

🔌 Zajednička električna energija. Pružalac usluge zajedničke električne energije je „EPS distribucija doo“. Podatke o iznosu ukupne obaveze za merno mesto utvrđuje se tako što se ukupna potrošnja na mernom instrumentu pomnoži sa cenom u dinarima po kWh.

🦺 Dimničarske usluge i osiguranje. Za dimničarske usluge zadužen je “Dimničar AD”. Vlasnicima stanova omogućeno je da osiguraju svoju imovinu, a ovu uslugu vrši nekoliko osiguravajućih kuća.

👷‍♀️ Tekuće i investiciono održavanje zgrade i naknada profesionalnom upravniku ( ukoliko niste zadovoljni trenutnim upravnikom, možete dobiti ponudu u samo jednom kliku na sledećem linku : Preuzmi ponudu ) Obračunavaju se i naplaćuju na osnovu odluke skupštine stambene zajednice, kojom su određene vrste i iznosi naknada.

🏨 Investiciono i tekuće održavanje lifta. Radi se prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom, a pružioci usluge su nekoliko preduzeća, među kojima su ”Pan lift d.o.o.”, “Kosmaj d.o.o.”, “Kone d.o.o.” i drugi.

Newsletter

Zanima te tržište nekretnina?

Ostavi svoj e-mail i budi u toku sa najnovijim aktuelnostima, popustima i novim oglasima.

Beohost logo žuti
TOP 5 Ideja kako da sredite ulaz vaše zgrade

Izgled ulaza vaše zgrade odaje sliku o zgradi i ljudima koji žive u njoj.Čak i sam izgled spoljnog ulaza odražava njenu unutrašnjost i stvara u oku posmatrača sliku o cjelokupnom prostoru.